- Srpski Tutorijal za phpMyChat-Plus - 1.99 -
© 2008-2024 - Preveo Vedran Vučić - Beograd, Serbia.


Sadržaj

Odaberite jezik
Prijavljivanje u čet
Registrovanje
Modifikovanje/brisanjevaš profil
Razumevanje stanja konekcije
Slanje poruke
Razumevanje liste korisnika
Napuštanje sobe za čet
Saznanje o tome ko četuje bez prethodnog prijavljivanja

Podešavanje prikaza četa

Svojstva i komande:
    Komanda za pomoć
    Avatari
    Grafički smeško
    Formatiranje teksta
    Korišćenje obojenog teksta u četu
    Pozivanje korisnika da se priključi trenutnoj sobi za čet
    Prelazak iz jedne čet sobe u drugu
    Izmena vašeg profila unutar četa
    Ponovno pozivanje poslednje poruke ili komande
    Odgovaranje određenom korisniku
    Privatne Poruke
    Akcije
    Ignorisanje drugih korisnika
    Dobijanje javne informacije o drugim korisnicima
    Sačuvaj poruku

Specijalne komande za moderatore i/ili administratore:
    Pošaljite obaveštenje
    Izbacivanje korisnika
    Zabrana korisnika
    Promovisanje/Opoziv korisnika na/sa statusa moderatoraIzbor jezika:

Možete da odaberete jezik između onih na koje je učinjenphpMyChat-Plus prevod klikom na jednu od zastava na početnoj strani. U ovom primeru, korisnik odabire francuski jezik:

Zastave za odabiranje jezika

Povratak na vrh


Prijavljivanje:

Ako ste se već registrovali jednostavno se prijavite upisivanjem vašeg korisničkog imena i lozinke. Nakon toga odaberite sobu za čet u koju bi hteli da uđete i pritisnite ’četujte’ dugme.

U suprotnom se registrujte najpre ili uđite u sobu, ali vaš nadimak neće biti rezervisan (drugi korisnik može da ima isti nadimak nakon što se vi odjavite).

Povratak na vrh


Registracija:

Ako se niste registrovali a želeli bi , molimo vas da odaberete opciju registracije. Mali iskačući prozor će da se pojavi.

Naravno, registrovani korisnici će moći da izmene/izbriši svoj sopstveni profil klikom na veze.

Povratak na vrh


Razumevanje stanja povezanosti:

Znak koji predstavlja stanje povezanosti je prikazan na vrhu-desno vašeg ekrana. On može imati tri oblika:

U trećem slučaju, klikom na crveno "dugme" će pokrenuti novi pokušaj za spajanem.

Povratak na vrh


Slanje poruka:

Da bi poslali poruku u sobu za čet upišite vaš tekst u polje u donjem levom uglu i pritisnite Enter/Return taster. Poruke od svih korisnika mogu da se pregledavaju u čet polju.

Možete da promenite boju unesenog teksta odabirajući boje iz liste izbora boja desno od polja.

Povratak na vrh


Razumevanje liste korisnika (nije zakorisnički iskačući prozor):

    Dva osnovna pravila su definisana za listu korisnika:
  1. mala sličica koja prikazuje rod je prikazana pre nadimkaregistrovanohgh korisnika (klikom na nju pokrećemo ko je iskačući prozor za tog korisnika), dok neregistrovani korisnici nemaju ništa osim praznog prostora prikazanog ispred njihovog nadimka;
  2. nadimak administratora ili moderatora je u kurzivu.

Na primer, iz donjeg prikaza možete da zaključite da:

lista korisnika
  • Svetlana je administratorka ili jedna od moderatorki u phpMyChat sobi;

  • stranac (čiji rod je nepoznat), Nikola2 i Ana su registrovani korisnici bez dodatnih "moći" za phpMyChat sobu;

  • Lola je jednostavno, neregistrovana korisnica.

Povratak na vrh


Napuštanje čet sobe:

Da bi izašli iz četa, kliknite jednom na Izađi iz Četa slika, u desnom gornjem uglu sobe. Alternativno, možete da u polje z aupisivanje teksta upišete jednu od sledećih komandi:
/exit
/bye
/quit
Ove komande mogu biti izvršene zajedno sa tekstom poruke koju saopštite pre napuštanja čet sobe. Na primer : /quit Uskoro se vidimo!

če poslati poruku "Uskoro se vidimo!" u glavnom okviru i odjaviti vas.

Povratak na vrh


Saznanje o tome ko četuje bez prethodnog prijavljivanja:

Možete da kliknete na vezu koja pokazuje broj povezanih korisnika na početnoj strani, ili, ako četujete, klik na sliku Odvoji listu korisnika u gornjem desnom uglu ekrana da bi otvorili poseban prozor koji će prikazati listu povezanih korisnika, sobe u kojima se nalaze, u skoro realnom vremenu.
Nazslov ovog prozora sadrži korisnička imena, ako ih je manje od tri,broj korisnika i otvorenih soba.

Klikom na koristi zvukove obaveštenja sličicu na vrhu ovog iskačućeg prozora će omogućiti/onemogućiti zvučni signal prilikom ulaska korisnika.

Povratak na vrhPodešavanje prikaza četa:

Ima mnogo načina da se podesi izgled četa. Da bi promenili podešavanja upišite odgovarajuću komandu u polje za tekst i pritisnite Enter/Return taster.


Povratak na vrhSvojstva i komande

Komanda za pomoć:

Za vreme boravka u sobi za čet možete da pokrenete iskačući prozor klikom na Pomoć sliku koja je smeštena ispred polja za poruke. Takođe, možete da upišete "/help" ili "/?" komande u polju za poruke.

Povratak na vrh


Avatari:

Avatari su sličice koje predstavljau osobe koje četuju. Samo registrovani korisnici mogu da promene svoj avatar. Registrovani korisnici mogu da otvore svoj Profil (vidite /profile komandu) i klikom na avatar sliku odabrati sa menija slika ili upisati URL koji vodi na sliku dostupnu bilo gde na internetu (samo slike koje su javno dostupne, ne sa sajtova koji su zaštićeni lozinkom). SLike trebaju d abudu vidljive brauzerom (.gif, .jpg, etc. ) 32 x 32 piksela datoteke su najbolje za prikazivanje.

Klikom na nečiji avatar u okviru za poruke će se otvoriti iskačući okvir sa profilom te osobe (vidite /whois komandu). Klikom na avatar listi korisnika će da izvrši /profile komandu, ako ste registrovani. Ako niste registrovani, klikom na vaš (sistemom pretpostavljeni) avatar će otvoriti podestnik da vas ohrabri da sa registrujete.

Povratak na vrh


Smeško:

Možete da imate grafičkog smeška unutar vaše poruke. Pogledajte niže kod koji treba d aupišete da bi se pojavio neki od nekoliko vrsta smeška.

Na primer, slanjem teksta "Hi Jack :)" bez navodnika će pokazati porukuZdravo Džek :) u glavnom okviru.

:) :-) :D :o :O :( :-( ;) :p :P
:) :-) :D :o :O :( :-( ;) :p :P
8) 8-) :[ :-[ :kill: :wave :baby :nono :shuks :blush
8) 8-) :[ :-[ :kill: :wave :baby :nono :shuks :blush
:sad :drool :nuts :hardhat :thum :foot :hug :sneak :handshake :kiss
:sad :drool :nuts :hardhat :thum :foot :hug :sneak :handshake :kiss
:* :-* :x :-x :heart :bang :type :read :zzzz :eat
:* :-* :x :-x :heart :bang :type :read :zzzz :eat
:angl :love :flirt :rant :rofl :idea :silly :wow :clps :disco
:angl :love :flirt :rant :rofl :idea :silly :wow :clps :disco
:clap :yah :splat :uch :cryn :whoa :nana :yea :drnk :devil
:clap :yah :splat :uch :cryn :whoa :nana :yea :drnk :devil
:cat :buds :dead :hey :wink :hahaha :hy :mad :shock :slap
:cat :buds :dead :hey :wink :hahaha :hy :mad :shock :slap
:bop :music :argue :mischief :groin ;punch :drunk :back
:bop :music :argue :mischief :groin ;punch :drunk :back

Povratak na vrh


Formatiranje teksta:

Tekst može da bude podebljan, kurziv ili podvučen označavanjem delova vašeg teksta bilo kojim od <B> </B>, <I> </I> ili <U> </U> HTML tagova.

Na primer, <B>ovaj tekst</B> će proizvesti ovaj tekst.

Da bi kreirali hipervezu za e-mail addresu ili URL, upišite adresu (bez HTML tagova). Hiperveza će automatski da se kreira.

Povratak na vrh


Korišćenje obojenog teksta u četu

Upotreba:
Možete da odaberete vašu pretpostavljenu boju uređivanjem vašeg profila (ista boja kao boja vašeg korisničkog imena). Još uvek ćete moći da koristite bilo koju drugu boju. Da bi vratili vašu pretpostavljenu boju od slučajno postavljene trebate da odaberete vašu pretpostavljenu boju (Null) - ona je prva na listi.

Napomene:
Opseg boja
Ovisno o vašem brauzeru/OS svojstvima, moguće je da neke boje neće biti jasno prikazane. W3C HTML 4.0 standard podržava samo 16 imena boja:

[ aqua - black - blue - fuchsia - gray - green - lime - maroon ]
[ navy - olive - purple - red - silver - teal - white - yellow ]


Ako korisnik kaže da nemože da vidi vašu boju to verovatno znači da njegov bruazer nemože da prikaže tu boju.

Definisana podešavanja na ovom četu:
Trenutna Podešavanja na ovom serveru:
a) COLOR_FILTERS = Omogućeno;
b) COLOR_ALLOW_GUESTS = Onemogućeno;
c) COLOR_NAMES = Omogućeno.
Pretpostavljene boje: Administrator = red, Moderatori = blue, Drugi korisnici = black.
Vaš status = Gost.

Nivoi korišćenja boja:
1. Administrator može da koristi bilo koju boju.
Pretpostavljena boja za administratora je red.
2. Moderatori mogu da koriste bilo koju boju osim red i crimson.
Pretpostavljena boja za moderatora je blue.
3. Drugi korisnici mogu da koriste bilo koju boju osim red, crimson, blue i mediumblue.
Pretpostavljena boja je black.

Techničke stvari: Ove boje je definisao administrator u admin panelu.
Ako je nešto pogrešno ili ako vam s enešto ne dopada u vezi pretpostavljenih boja kontaktirajte najpre administrator , ne korisnike u sobi. :-)

Back to the top


Pozovite nekog da vam se pridruži u vašoj sobi za čet:

Možete da koristite invite komandu da pozovete korisnika da dođe u sobu u kojoj sada četujete.

Na primer: /invite Ksenija

će poslati privatnu poruku Kseniji i sugerisati joj da vam se pridruži u sobi u kojoj sada četujete. Ova poruke sadrži u sebi ime ciljne sobe a ovo ime se pojavljuje kao veza.

Obratite pažnju da možete da pozovete više korisnika sa ovom komandom. (npr. "/invite Zdravko,Helena,Ksenija"). imena moraju biti razdvojena zapetom (,) bez razmaka.

Povratak na vrh


Promena soba:

Na desnom delu ekrana je lista koja pokazuje čet soba i korisnika koji su trenutno u tim sobama. Akoželite da napustite sobu u kojoj se trenutno nalazite i da odete u jednu od drugih soba kliknite na ime sobe u koju želite da uđete. Prazne sobe se ne pojavljuju na listi. Možete da odete u praznu sobu upisivanjem komande komanda "/join #ime sobe" bez navodnika.

Na primer: /join #Crvena Soba

će vas premestiti u sobu koja se zove "Crvena Soba".

Povratak na vrh


Podešavanje vlastitog profila unutar četa:

Ova Profile komanda kreira odvojen iskačući prozor u kojem možete da uredite vaš korisnički profil i podesiti ga osim nadimka i lozinke (morate da upotrebite vezu na početnoj strani da bi to uradili).
Upišite /profile

Povratak na vrh


Ponovno pozivanje poslednje poruke ili komande:

Ova ! komanda poziva poslednju poruku ili komandu koju ste upisali.
Upišite /!

Povratak na vrh


Odgovaranje posebnom korisniku:

Ako jednom kliknete na ime korisnika (na desnoj strani ekrana) to "korisničko ime>" će da se pojaviu vašem polju za tekst. Ovo svojstvo omogućava da lako usmerite javnu poruku nekom korisniku, na primer kaoodgovor na korisnikovo postavljeno pitanje.

Povratak na vrh


Privatne poruke:

Ako želite da pošaljete privatnu poruku nekom korisniku koji je trenutno u vašoj čet sobi napišite komandu "/msg korisničkoime tekst poruke" ili "/to korisničko ime tekst poruke" bez navodnika.

Na primer, ako je Goran korisničko ime: /msg Goran Zdravo, kako si?

Poruka će se pojaviti Goranu i vama, ali drugi korisnici neće videti tu poruku.

Kad se omogući PM svojstvo, moguće je poslati šaptanja korisniku u drugoj sobi koristeći komandu "/wisp korisničko ime poruka tekst" bez navodnika.

Klikom na nadimak korisnika u listi korisnika na desnoj strani automatski će da se otvori privatni iskačući prozor očekujući da upišete tekst i pritisnuti ENTER da bi poslali poruku. Odgovori koje dobijete će biti automatski otovreni u iskačućim prozorima.

Napomena: Kad se omoguće PM iskačući prozori (u podešavanjima za ćaskanje i vašem vlastitom profilu), moći ćete da vidite sve PM dok niste bili na vezi od vašeg poslednjeg puta kad ste bili na vezi ili dok ste postavili "odsutan"; sve te poruke će se otvoriti u odvojenim iskačućem prozoru; možete odgovoriti na njih iz istog prozora. Ova PM mogućnost je pristupačna samo registrovanim korisnicima.

Trenutna Podešavanja na ovom serveru:
a) ENABLE_PM = Omogućeno;
b) PRIV_POPUP = Omogućeno.

Povratak na vrh


Akcije:

Da bi opidsali šta radite komanda "/me akcija" bez navodnika.

Na primer: Ako Milena pošalje poruku "/me pijem kafu" okvir za poruke će pokazati "* Milena pijem kafu".

Kao varijacija ove komande postoji /mr komanda koja postavlja rodnu oznaku ispred korisničkog imena.

Na primer: Ako Ivana pošalje poruku "/mr sluša muziku" okvir za poruke če pokazati "Gdja. %s Ivana sluša muziku".

Povratak na vrh


Ignorisanje korisnika:

Ako želite da ignorišete poruke koje je poslao drugi korisnik upišite komandu "/ignore korisničkoime" bez navodnih znakova.

Na primer: /ignore Marko

Od tog trenutka, nijedna poruka koju je napisao korisnik Marko neće bitinapisana na vašem ekranu.

Ako želite da vidite listu korisnika čije su poruke ignorisane napišite komandu "/ignore" bez navodnika.

Ako želite da prekinete da ignorišete poruke nekog korisnika, upišite komandu "/ignore - korisničkoime" bez navodnika, gde "-" je crtica (minus znak).

Na primer: /ignore - Marko

Sada će sve poruke koje je Marko napisao u čet sesiji biti prikazane na vašem ekranu, uključujući one poruke koje je Marko napisao pre nego što ste napisaliovu komandu.
Ako ne odredite posebno korisničko ime nakon minus znaka vaša lista ignorisanih korisnika će biti očišćena.

Obratite pažnju da možete da stavite više od jednog korisničkog imena u ignore komandu. (npr. "/ignore Marko,Sanja,Darko" ili "/ignore - Sanja,Darko"). One moraju biti razdvojene zapetom (,) bez razmaka.

Povratak na vrh


Dobijanje informacija o korisnicima:

Ako želite da vidite javnu informaciju o korisniku, upišite komandu "/whois korisničkoime" bez navodnika.

Na primer: /whois Siniša

gde je ’Siniša’ korisničko ime. Ova komanda će kreirati odvojeni iskačući prozor koji će prikazati javno dostupnu informaciju o tom korisniku. Možete da upotrebite na svom imenu da proverite kako je vaš profil prikazan drugim korisnicma koji upotrebe istu komandu. .

Povratak na vrh


Sačuvaj poruke:

Da bi izvezli poruke (bez obaveštenja) u lokalnu HTML datoteku, upišite komandu "/save n" bez navodnih znakova.

Na primer: /save 5

gde je ’5’ broj poruka koje treba sačuvati.Ako n nije određen, sve dostupne poruke koje se trenutno nalaze u čet sobi će biti uzete u obzir.

Povratak na vrhKomande za administratore i/ili moderatore

Slanje obaveštenja:

Administrator može pošalje obaveštenje u celom sistemu u svim sobama koje će dospeti do svih korisnika koji su trenutno prijavljeni announce komandom.

Na primer: /announce Čet sistem neće zbog održavanja raditi večeras od 8 sati.

Postoji joše jedna korisna komanda koja liči na komandu za obaveštenja, koja se koristi kod četova gde se igraju razne uloge; administrator ili moderatori u sobi mogu poslati obaveštenje svim korisnicima u nekoj sobi pomoću room komande.

Na primer: /room Sastanak počinje u 15 časova. ili /room * Sastanak počinje u 15 časova u sobi za zaposlene.

Povratak na vrh


Izbacivanje korisnika:

Moderatori mogu izbaciti korisnika, a administrator može da izbaci korisnika ili moderatoa kick komandom. Sa izuzetkom administratora, korisnik koji treba d abude izbačen mora biti u sobi iz koje ga se želi izbaciti.

Na primer, ako je ime korisnika kojeg treba izbaciti Stevan: /kick Stevan ili /kick Stevan razlog izbacivanja. "razlog izbacivanja" može biti bilo koji tekst npr. "zbog spamovanja!"

Ako se * opcija upotrebi (/kick * razlog), komanda će da izbaci iz ćaskanja sve korisnike bez moći (samo gosti i registrovani korisnici). Ovo je veoma korisno kada konekcija servera ima probleme i kad svi korisnici trebaju da ponovo učitaju svoje ćaskanje. U drugom slučaju, razlog se preporučuje da se korisnicma objasni zašto su bili izbačeni.

Povratak na vrh


Zabrana korisnika:

Moderatori mogu zabraniti korisnika dok administrator može zabraniti korisnika i moderatora pomoću ban komande.
Administrator može da zabrani korisnika iz druge sobe osim one u kojoj trenutno diskutuje. On može da zabrani korisnika zauvek i iz svih četova sa ’*’ podešavanjem pre nadimka korisnika koji treba da bude zabranjen.

Na primer, ako je MIhajlo ime korisnika koji treba da se zabrani: /ban Mihajlo, /ban * Mihajlo, /ban Mihajlo razlog zabrane ili /ban * Mihajlo razlog zabrane. "razlog zabrane" može da bude bilo koji tekst npr. "zbog spamovanja!"

Povratak na vrh


Promovisanje/Opoziv korisnika na/sa status(a) moderatora:

Moderatori i administrator mogu da promovišu nekog korisnika u status moderatora pomoću promote komande.

Na primer, ako je Mihajlo ime korisnika za promociju: /promote MIhajlo

Samo administrator može učiniti suprotno (opozvati moderatora na nivo običnog korisnika) koristeći demote komandu.

Na primer, iako je Mihajlo ime moderatora koji treba da se opozove: /demote Mihajlo or /demote * Mihajlo (će ga opozvati iz trenutne sobe odnosno svih soba u drugom slučaju).

Povratak na vrh